Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba.

Nadační fond byl zřízen zakládací listinou ve formě notářského zápisu dne 22. 11. 2000. Vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 371 dne 15. 12. 2000.

Nadační fond Českého rozhlasu realizuje dva dlouhodobé sbírkové projekty:

Světluška pomáhá nevidomým rodičům s péčí o děti
  • Světluška - projekt a sbírka na pomoc těžce zrakově postiženým, výtěžek 165 mil. korun (vyhlášena v r. 2003)
  • Ježíškova vnoučata - projekt a sbírka na pomoc osamělým seniorům, 52 000 splněných přání (vyhlášena v r. 2020)

Nadační fond aktivuje veřejné sbírky i v případě humanitárních krizí a živelných katastrof. Připomeňte si ty dosavadní:

  • Pomáhejte s námi – sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi, výtěžek 12,2 mil. korun (vyhlášena v r. 2013)
  • Pustevny – sbírka na pomoc požárem zničené památky Libušín, výtěžek 980 tis. korun (vyhlášena v r. 2014)
Pustevny
  • Pomáhejte s námi Nepálu – sbírka na pomoc zemětřesením postiženým oblastem, výtěžek 9,6 mil. korun (vyhlášena v r. 2015)
  • Cimrman pomáhá - sbírka na pomoc 3 neziskovým organizacím, výtěžek 450 tis. korun (vyhlášena v r. 2016)
  • Pomáhejte s námi Moravě - sbírka pro domácnosti postižené tornádem na jižní Moravě, výtěžek 21 mil. (vyhlášeno v roce 2021)

 Nadační fond Českého rozhlasu je autorem sociálně inovačního projektu Návštěvy POTMĚ, který propojuje těžce zrakově postižené profesionály se seniory v domácnostech a pobytových zařízeních.

Návštěvy POTMĚ

Návštěvníci dochází za seniory tam, kde jim hrozí samota. Setkávají se na základě společných zájmů. Tak, aby měli chuť a elán do života. Návštěvy POTMĚ od října 2019 provozuje organizace Spolu s vámi, z.ú. založená samotnými návštěvníky.