Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba.

DŮLEŽITÉ: Aktuálně naše finanční pomoc ze sbírky Pomáhejte s námi Moravě míří k lidem, do konkrétních domácností, z postižených obcí.

O finanční pomoc mohou požádat od 27. 6. 2021 telefonicky, emailem i online. Žádosti vyřizujeme ve zrychleném řízení, aby se lidem dostala finanční pomoc v řádu dnů. Vše důležité najdete zde.

Pomáhejte s námi Moravě

Nadační fond byl zřízen zakládací listinou ve formě notářského zápisu dne 22. 11. 2000. Vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 371 dne 15. 12. 2000.

Nadační fond Českého rozhlasu realizuje dva dlouhodobé sbírkové projekty:

Světluška pomáhá nevidomým rodičům s péčí o děti
  • Světluška - projekt a sbírka na pomoc těžce zrakově postiženým, výtěžek 165 mil. korun (vyhlášena v r. 2003)
  • Ježíškova vnoučata - projekt a sbírka na pomoc osamělým seniorům, 52 000 splněných přání (vyhlášena v r. 2020)

 

 

Nadační fond aktivuje veřejné sbírky i v případě humanitárních krizí a živelných katastrof. Připomeňte si ty dosavadní:

  • Pomáhejte s námi – sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi, výtěžek 12,2 mil. korun (vyhlášena v r. 2013)
  • Pustevny – sbírka na pomoc požárem zničené památky Libušín, výtěžek 980 tis. korun (vyhlášena v r. 2014)
Pomáhejte s námi Nepálu
  • Pomáhejte s námi Nepálu – sbírka na pomoc zemětřesením postiženým oblastem, výtěžek 9,6 mil. korun (vyhlášena v r. 2015)
  • Cimrman pomáhá - sbírka na pomoc 3 neziskovým organizacím, výtěžek 450 tis. korun (vyhlášena v r. 2016)

 

Nadační fond Českého rozhlasu je autorem sociálně inovačního projektu Návštěvy POTMĚ, který propojuje těžce zrakově postižené profesionály se seniory v domácnostech a pobytových zařízeních.

Návštěvy POTMĚ

Návštěvníci dochází za seniory tam, kde jim hrozí samota. Setkávají se na základě společných zájmů. Tak, aby měli chuť a elán do života. Návštěvy POTMĚ od října 2019 provozuje organizace Spolu s vámi, z.ú. založená samotnými návštěvníky.