Jak podpořit sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu

Forma a výše podpory záleží na vás - může to být jednorázový či pravidelný finanční dar, podpora v podobě dárcovské SMS nebo účast na některé z akcí, které pod hlavičkou Nadačního fondu a jeho projektů pořádáme.

Vyberte si prosím projekt, který chcete podpořit

Veřejná sbírka Světluška

  • účet veřejné sbírky: 9999999999/0100 (majitelem účtu je Nadační fond Českého rozhlasu, účet je vyčleněný pouze pro účely veřejné sbírky Světluška)
  • přispějte ihned na darujme.cz/svetluska

Veřejná sbírka Ježíškova vnoučata

  • účet veřejné sbírky: 2222222222/0800 (majitelem účtu je Nadační fond Českého rozhlasu, účet je vyčleněný pouze pro účely veřejné sbírky Ježíškova vnoučata)

Veřejná sbírka Pomáhejte s námi! - sbírka je aktivovaná v případě živelní katastrofy

  • účet veřejné sbírky: 888444666/0300 (majitelem účtu je Nadační fond Českého rozhlasu, účet je vyčleněný pouze pro účely veřejné sbírky Pomáhejte s námi)

Potvrzení o daru pro daňové účely

Potvrzení o darech, které jsme přijali v jednom kalendářním roce, vám pošleme vždy na začátku roku následujícího, a to v dostatečném předstihu před termínem podání daňového přiznání. Je to z toho důvodu, abychom dárcům, kteří během roku pošlou více darů, mohli vystavit pouze jedno souhrnné potvrzení. Prostřednictvím formuláře, prosím, zadejte požadavek na vystavení potvrzení o daru pro daňové účely.

Děkujeme všem, kteří pomáhají s námi, za jejich laskavou pomoc.