Sexualita seniorů v domovech je potlačovaná, paravány nestačí. Konečně se začíná hledat řešení

8. duben 2024

V ČR žije více než 1,6 milionů lidí v seniorském věku. V pobytových zařízeních je podle aktuálních údajů organizace Freya 81 tisíc lidí. S nastěhováním sexuální potřeby nezanikají. Zaniká ale možnost soukromí a prostor pro intimní chvíle.

„Paravány jsou v k tomuto účel naprosto nedostačující a sdílený prostor pro tyto účely může být zdrojem kritiky, pomluv a následné dehonestace klienta. Nemluvě o tom, že jít využít takovýto prostor je pro spoustu seniorů absolutně nemyslitelné, právě kvůli tomu, že všichni vědí, co tam budou dělat. Ideální řešení jsou dle mého pohledu jednolůžkové pokoje s kombinací časových intervalů, kam nevstupuje ani personál domova, není-li přivolán alarmem. Dalším z řešení by mohl být speciální jednolůžkový pokoj uzpůsobený jako malá společenská místnost, kterou je možné si rezervovat pro jakékoliv účely – rodinnou oslavu, sledování televize, hraní karet či jiných společenských her, posezení s přáteli, čtení, nebo ji lze využít pro intimní chvilky. Tato místnost by podléhala přísným pravidlům, kdyby do ní v době, kdy je rezervována, nevstupoval nikdo z personálu domova, pokud by nebyl přivolán alarmem. To je něco, co bychom rádi zavedli my, ale pro mnohé domovy je toto stále velmi vzdálená budoucnost,“ představuje předběžné plány vedoucí provozu domova seniorů Dřevčický park Gabriela Mikšovská Čermáková. V současné době v jejich zařízení nežije žádný manželský pár. To ale neznamená, že tam páry nevznikají: „V našem domově máme dvě konzultantky pro oblast sexuality a vztahů, které mohou klienti, případně jejich rodiny, vyhledat a řešit s nimi jejich tíživé situace. Všeobecně ale platí, že svěřit se mohou kterémukoliv zaměstnanci našeho domova. V současnosti je u nás generace, která je naučena z mládí, že sexualita se neřeší, a vše s ní spojeno je spíše potlačováno. Ale jsou zde i výjimky, které se nebojí a nestydí na toto téma otevřeně hovořit,“ přibližuje situaci.

Je nejvyšší čas začít o sexualitě v domovech seniorů mluvit a přinášet možnosti. Rukávy si vyhrnula organizace Freya

Před rokem zahájila Freya projekt zaměřený na systémové zavádění práce se sexualitou v domovech pro seniory a seniorky a právě Dřevčický park měl možnost se zapojit: „Chceme zjistit, co by zařízením nejvíce pomohlo, usnadnilo práci a zjistit, co by potřebovali, aby nová služba byla vhodně a komplexně zavedena do praxe a měla tak dopad na klienty a klientky zařízení. Chceme tak získat model, který by pak mohl pomoci i dalším organizacím. Dobře nastavená práce v zařízeních je přínosem pro všechny. Myšlenka se rodila postupně. V roce 2016 vznikla Freya a mezi prvními kurzy byla i nabídka vzdělávání pro personál domovů. Byl to úvod do sexuality. Postupně, jak jsme se seznamovali s prostředím domovů, jsme zjistili, že pouze školit nestačí. Že je to na začátek pro otevření tématu důležité, ale že vnímáme potřebu dělat více i v prostředí a myšlení personálu,“ vzpomíná na začátky úsilí Lucie Šídová, výkonná ředitelka, terapeutka a lektorka institutu sexuality a vztahů lidí s handicapem a v seniorském věku Freya.

„Jde nám nejen o práva seniorů, ale vlastně to děláme i pro sebe, aby nám v budoucnu bylo lépe“

„Je důležité jít po malých krocích, začít od jednoduššího a jít ke složitějšímu, začít tam, kde to jde a postupně přidávat. V procesu zavádění práce se sexualitou zvažujeme možnosti organizace a to bereme v úvahu. V poslední době se ale zájem o kurzy z oblasti sexuality zvyšuje. A díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu a projektu Ježíškova vnoučata můžeme naše aktivity nabídnout zdarma dalším domovům pro seniory a seniorky,“ těší se z progresu Šídová.

Nedostatek soukromí a infantilní výzdoba domovů

Nejpalčivějším problémem je v současné době soukromí. Vícelůžkové pokoje, to, že na pokoje někdo neustále chodí a nečekaná návštěva je možná v podstatě kdykoli. Senior na pokoji nemá možnost být chvilku sám. Jsou zde proto i bariéry k naplňování sexuality a vztahů. Další bariérou jsou osobní zkušenosti, postoje, názory a víra, které se navíc promítají do způsobu řešení. To vše pak ovlivňuje způsob, jak se s tématem sexuality a vztahů v zařízeních pracuje - tedy nejednotně a neodborně. „Lidé, kterým by mělo zařízení v oblasti sexuality pomáhat, tak nejen ke kvalitní službě nemají přístup, ale v některých případech dokonce dostávají protichůdné informace, protože každá pracovnice nebo pracovník si do komunikace vkládá své osobní zkušenosti. Jinak řečeno - co jedna zakáže, druhá povolí. Jejich dopad je matoucí až škodlivý,“ upřesňuje Šídová, podle které navíc stále převládá názor, že lidé v seniorském věku sexualitu nemají a nepotřebují ji naplňovat. To se někdy i promítá v prostředí výzdoby domovů. Například na stěnách bývají infantilní obrazy a výzdoba: „Viděla jsem draky na stěnách v období podzimu, v tu chvíli jsem měla pocit, že jsem ve své mateřské školce. I výzdoba prostředí by měla být důstojná. Je to domov těch lidí a měli by se v něm cítit dobře. Všímejme si, co těmto lidem komunikujeme právě skrz vizualitu prostředí,“ apeluje Lucie Šídová, ředitelka institutu sexuality a vztahů Freya.

Senioři vyrůstali v době, kdy náklonnost ke stejnému pohlaví byla odsuzovaná a nepřípustná. Změnit názor je u většiny z nich velmi těžké

„Asi častěji řešíme, že sexualita není jen potřeba sexu. Snažíme se našim klientům přiblížit i ostatní oblasti této problematiky jako jsou vztahy, vzpomínky, sexuální orientace, péče o sebe, změny těla ve vyšším věku apod. Otevírat s nimi hovory na tato témata,“ líčí současný přístup k řešení problematiky sexuality u seniorů vedoucí provozu domova seniorů Dřevčický park Gabriela Mikšovská Čermáková. Podle ní je aktuálním tématem i odlišná sexuální orientace, kterou v sobě někteří senioři potlačují celý život: „Musíme si uvědomit, že je to generace, která žila v době, kdy sexuální orientace jiná než heterosexuální byla špatná, nezákonná a velmi tvrdě od malička potlačovaná. Proto je v tuto chvíli naším cílem taková osvěta, aby viděli, že dnes je všechno jinak, a že cítit náklonnost ke stejnému pohlaví je zcela v pořádku, není potřeba to schovávat a nikdo vás za to nebude odsuzovat, natož pak něco horšího. A upřímně, daleko těžší je přesvědčit ty ostatní, že když je někdo jiný, je to v pořádku, není nutné ho nějak označovat, urážet, ba dokonce lynčovat. Změnit někdy i 70 let vžitý názor je často téměř nemožné. Přesto si ale myslím, že je strašně důležité na toto téma diskutovat a snažit se o maximální osvětu,“ těší se na další kroky vedoucí provozu domova Gabriela.

Někdy přivede pracovnice domovů k řešení sexuality seniorů a nastavení postupů až obtěžování ze strany klienta

Jako všude, i v zařízeních pro seniory je vše „o lidech“. Někdo vnímá potřebu řešení sexuality a vztahů, někdo ne. Někteří se aktivně zapojí, jiní odmítají. Některé pracovnice přímé péče mají obavu, že jim přibude další práce a po postupech volají až ve chvíli, kdy se dostávají do nepříjemných situací. Je proto důležité před začátkem zavádění práce se sexualitou vše vhodně komunikovat. V organizaci vysvětlit personálu, že většinu věcí již dělají, ale že se nastaví jednotné postupy, které mají chránit i je: „Doporučujeme, aby v organizaci vznikla nová pozice např. konzultant*ka pro oblast sexuality a vztahů nebo poradkyně, která se tímto tématem bude více zabývat a bude oporou pro pracovnice nebo pracovníky v přímé péči, pokud si nebude vědět rady jak postupovat, či jak se bránit sexuálnímu obtěžování ze strany klientely,“ vysvětluje Šídová. „Též by tato pracovnice měla hledat možnosti pro ty, co chtějí žít nadále sexuální a vztahový život, ale potřebují podporu a radu,“ dodává Šídová.

Výzkum organizace Freya mezi klientelou domovů pro seniory se zaměřil na pochopení, jak starší dospělí vnímají a prožívají sexualitu ve svém prostředí. Dotazování zahrnovalo skupinu 14 respondentů ve věkovém rozmezí od 68 do 96 let:

  • Sexualita pro mnohé z nich stále zůstává relevantním tématem, přestože je často spojována s mládím a fyzickou aktivitou.
  • Respondenti sexualitu asociovali nejen s pohlavním stykem, ale také s blízkostí, něhou a jako zdroj radosti a pohody. Mnoho z nich si stále cení možnosti navazovat nové mezilidské vztahy a nebrání se ani možnosti vstupu do hlubších partnerství, i když někteří již o sexuální aktivitu nestojí.
  • Konverzace na téma sexuality, často proložené humorem, jsou běžné a vnímány jako zdroj vzájemného potěšení a sounáležitosti. V domovech pro seniory se také objevují flirtování a vzájemné oceňování, což naznačuje, že sexualita zůstává integrovanou součástí sociálního života.
  • Prostředí domovů často nenabízí dostatek soukromí ani možností pro udržování intimních vztahů. Respondenti zmiňují, že bydlení ve vícelůžkových pokojích a nedostatek diskrétních prostor komplikuje udržování osobního a sexuálního života. Toto vnímání se odrazilo ve výrazech potřeby většího soukromí a přizpůsobení prostor tak, aby podporovaly jak sociální interakce, tak osobní intimitu.
  • Starší dospělí nejsou vedeni k aktivnímu prozkoumávání nových sexuálních vztahů hlavně kvůli obavám ze selhání a nedostatku fyzické přitažlivosti. Diskuze o sexualitě jsou omezené, což může být důsledkem sociálního tabu a předsudků spojených s věkem.

Takové je podle Lucie Šídové stručné shrnutí výzkumu organizace Freya, jejíž je výkonnou ředitelkou. Podrobné výsledky budou zveřejněné na konferenci 21. 5. s názvem Sexualita nestárne. S Freyou o sexualitě ve vyšším věku. Další projekt je podpořený Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata částkou 790 tisíc korun. Freya tak díky vnímavosti široké veřejnosti bude moci podpořit pět domovů seniorů a pomoci jim v celoročním projektu zavést práci se sexualitou. Projekt Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v domovech pro seniory a seniorky začne na podzim tohoto roku a bude bude pokračovat do konce roku 2025. Na konci spolupráce bude mít zařízení vytvořenou metodiku pro práci se sexualitou a vztahy, která zahrnuje vymezení práce se sexualitou v zařízení, postupy v náročných situacích a postupy, jak podpořit člověka v naplňování jeho vztahových potřeb atd. Jde již o druhou podporu smysluplné činnosti organizace Freya prostřednictvím sbírky Ježíškových vnoučat.  

Spustit audio