Rok od ničivého tornáda: Naděje a energie od klinické psycholožky PhDr. Zuzany Čepelíkové

22. červen 2022

Koncem loňského června se mnoha rodinám na jihu Moravy změnil během pár vteřin život. Zasáhlo do něj tornádo, které poničilo jejich domácnosti, leckdy i celá obydlí. Nadační fond Českého rozhlasu neváhal a pomohl obyvatelům Břeclavska a Hodonínska mimořádnou finanční i materiální sbírkou Pomáhejte s námi.

Na jejím webu propojil konkrétních 300 zasažených s dárci, kteří tak mohli věnovat nejen věci, ale třeba i ubytovací kapacitu nebo svůj čas. Zároveň bylo možné zaslat do sbírky Pomáhejte s námi Moravě i peněžní příspěvek. Jako první přispěla společnost Kaufland, a to 5 miliony korun. „Celkem se díky dárcům vybralo 21,6 milionu korun, z čehož jsme 20,5 milionu korun rozdělili ve třech fázích do 119 domácností, které získaly finanční příspěvek ve výši od 40 000 Kč do 2,4 milion korun. 916 000 Kč jsme pak rozdělili mezi 3 organizace, které v postižených obcích zajišťovaly psychosociální pomoc obyvatelům, ale i učitelům a terénním sociálním pracovníkům,“ upřesnila cestu peněz ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Přečtěte si příběh pomoci klinické psycholožky PhDr. Et Mgr. Zuzany Čepelíkové z Českého institutu pro psychotraumatologii a EMDR.

Půl milionu korun z vašich štědrých příspěvků putovalo pod křídla organizace Český institut pro psychotraumatologii a EMDR z.s. Způsob, jakým byly peníze využity, je opravdu rozsáhlý a efektivní a my bychom rádi uvedli několik konkrétních příkladů. Pomocníkem nám bude Zuzana Čepelíková s velkým úsměvem, a ještě větším srdcem.

“Věřím, že každý si v sobě nese odolnost, jak procházet těžkými věcmi do dobrého konce. Mou pracovní náplní je setkávat se s lidmi a s otevřeným srdcem hledat nejlepší možnosti pro kvalitu jejich života,“ říká Zuzana Čepelíková, která pracuje téměř dvě desítky let jako atestovaný klinický psycholog s dětmi, dospělými i rodinami procházejícími těžkými životními změnami. Učí je pracovat s traumatem i zvyšovat zvládací mechanismy v zátěži. Je ve vedení jmenovaného institutu, který spoluzaložila a díky kterému pomáhá od konce června v oblasti psychosociální péče a specializovaného vzdělávání profesionálů (pečovatelům, psychologům, učitelům) v oblasti Jižní Moravy (Lužice, Mikulčice, Hodonín, Moravská Nová ves, Hrušky) po události s hromadným postižením osob v peritraumatickém čase ve střednědobé fázi. Jakkoli to všechno zní odborně a složitě, je to úplně prosté. Pomáhá duším lidí, které prožily ničivé tornádo, vrátit se do běžného života. 

“Finance z Nadačního fondu Českého rozhlasu na projekt umožnily rozsáhlou práci s dětmi, na které někdy při hromadných událostech vlivem krizového stavu zbývá málo pozornosti. A právě ony jsou jedněmi z potřebných, kterým je nutné poskytnout péči. My jsme za tuto finanční podporu velmi vděční. Bez ní bychom pracovali poli jako dobrovolníci, protože v této situaci, kdy bylo zasaženo velké množství lidí, vnímáme za etické nabídnout skupinové nástroje pomoci, které máme pro potřebné. Práce by neproběhla s takovým zázemím, které jsme díky tomu měli. Srdečně děkujeme za možnosti pomoci,” říká s vděčností Zuzana Čepelíková.

Problém s usínáním, koktáním, počůráváním, strachem ze vzpomínek. S tím vším pomáhali pracovníci institutu dětem z Moravy se vyrovnat. S tím vším díky podpoře dárců.

Pracovníci institutu udělali v rámci projektu financovaného z peněz dárců do půlky srpna 235 intervencí v terénu, celkem odpracovali 283 hodin. Hlavní náplní byla práce s lidmi, ke kterým přijeli na základě požadavku IZS. A my se teď budeme s paní doktorkou Čepelíkovou soustředit na konkrétní pomoc dětem z Moravy.

“Práce v terénu je krásná práce pro nás všechny kolegy, protože dává příležitost poskytnout intervenci včas a předejít tak dlouhodobým obtížím, které se mohou rozvíjet v horizontu měsíců a let na základě podobných spouštěčů. Mám v mysli malého, téměř dvouletého chlapečka, který zůstal podrážděný, plačtivý, neschopný usnout a nebyl k utišení. Jeho nervový systém byl hypernabuzený a nemohl se zklidnit. Přes hravé techniky, při kterých sledujeme tělové reakce, zapojení zvědavosti, obnovování spontánní aktivity, se může dítě dostat zpět do svých přirozených reakcí, a tím snížit vysokou míru napětí v těle. Je vždy zázračné vidět, když se děti mohou opět cítit jako děti, hrát si, smát se a překlenout tu vysokou míru zátěže, kterou si jejich tělo a mysl pamatuje,“ popisuje doktorka Čepelíková.


„Další z příkladů byla práce na hřišti s maminkami, které dostaly cílenou intervenci metodou EMDR. Na počátku byla vidět vyčerpanost, bezmoc ze zničeného domu, nedůvěra, že tato práce jim může pomoci. A opravdu, nemůžeme vyřešit stavbu domu, ale můžeme napomoci, aby jedinec situaci zvládnul s nadějí, energií, ne s bezmocí. Toto jsou vždy ty chvíle pokory a radosti, jak jsme přednastaveni ke zdraví. A jakmile vytvoříme vhodné podmínky pro mozek, můžeme se znovu vracet do své síly a rovnováhy tím, že se sníží akutně prožívaný distres,” vzpomíná na práci v terénu Zuzana Čepelíková.

Díky finanční podpoře institutu dárci probíhalo na Moravě také školení na práci s dětmi a školení představení stabilizačních postupů, kterého se zúčastnilo 169 odborníků z řad IZS, neziskových organizací a dobrovolníků. Dále byli vzděláváni učitelé, organizován byl seminář pro každou ze základní školy v Moravské Nové Vsi, v Lužicích a Mikulčicích v celkové dotaci 10 hodin. Podařilo se vyškolit 39 pedagogů v orientaci základních stresových reakcí dětí a postupech pro zklidnění v rámci vzdělávacího procesu. Odborná práce s třídním kolektivem na základní škole v Moravské Nové Vsi probíhala v září a říjnu. Obnášela psychotraumatologické programy pro všech 15 tříd v celkové dotaci 4 hodiny pro každou třídu. Celkem se jí zúčastnilo 241 dětí. 

Pomoc duším postiženým tornádem probíhá na Moravě i nadále. Stres u některých lidí totiž ustoupil v prvotní fázi pracím na stavbě obydlí a dostavil se až teď.

“Tyto hromadné události učí celou společnost, jak zacházet s poskytováním pomoci dlouhodobě a jak rozložit síly pomoci ve větším časovém horizontu. Ještě stále poskytujeme intervence, které jsou s novými klienty. Většinou jde o jedince, kteří byli doposud ve víru práce dostavby obydlí. Nyní po dokončení se mohl stres začít vyplavovat a lidé potřebují psychologickou, nebo specifičtěji psychotraumatologickou podporu. Zároveň vnímáme za důležité podporovat místní komunitu a vytvářet zdravé společenství a propojení tak, aby v přirozených skupinách lidí mohli jedinci čerpat podporu navzájem,” přibližuje aktuální psychologickou podporu na Moravě Zuzana Čepelíková. 

Spustit audio