Pomáhejte s námi Moravě

25. červen 2021

Nadační fond Českého rozhlasu společně s Radiožurnálem připravily charitativní projekt s názvem „Pomáhejte s námi Moravě“ na pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem. Pomoc bude zahrnovat finanční sbírku a speciální web pro párování potřebných a dárců. Charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata navíc věnuje milion korun na pomoc seniorům v postižených oblastech.

„Posláním Českého rozhlasu je sloužit veřejnosti. Tisícům lidí se během pár okamžiků změnil celý život. Rychlou a konkrétní pomoc lidem, kteří ji teď nejvíce potřebují, pokládám za samozřejmou a chápu ji i jako naši povinnost v demokratické společnosti, “ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Výtěžek z finanční sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu „Pomáhejte s námi“ poputuje lidem z oblastí zasažených tornádem.

Sbírka na webu www.darujme.cz/pomahejtesnami odstartovala s částkou 5 mil Kč, kterou při jejím vyhlášení přispěla společnost Kaufland České republika. V průběhu soboty 26. června bude spuštěn i speciální web www.pomahejtesnami.cz pro párování potřebných a dárců. Lidé, kteří potřebují krátkodobé i dlouhodobé ubytování, materiální pomoc, techniku či lidskou sílu, zde budou moct své přání, resp. potřebu, zapsat a dárci budou moci konkrétním lidem a rodinám pomoci napřímo. „Po osmi letech od povodní opět otevíráme sbírku Pomáhejte s námi, tentokrát pomoc míří na jih Moravy, lidem, kterým se během vteřin doslova převrátil život vzhůru nohama. Snažíme se rychlou a cílenou pomoc dostat do konkrétních rodin a domácností a současně vytvořit po vzoru Ježíškových vnoučat prostor, kde mohou lidé pomoci lidem přímo,“ dodala ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata navíc alokuje milion korun na konkrétní přání obyvatelům poničeného domova seniorů v Hodoníně případně dalším poskytovatelům služeb pro seniory v zasažených obcích.

Vybrané finanční prostředky dostanou lidé postižení přírodní katastrofou a místní organizace a spolky, které budou pracovat na obnově obcí. Garantem sbírky Nadační fond Českého rozhlasu, který veřejnost zná díky dlouhodobým projektům Světluška a Ježíškova vnoučata. Nadační fond Českého rozhlasu pomáhal také v roce 2013 při povodních a v roce 2015 v Nepálu zdevastovaném zemětřesením.

Spustit audio