Lidem z postižených oblastí Moravy lze kromě finanční pomoci plnit přání i nabízet pomoc na webu Pomáhejte s námi

15. červenec 2021

Mimořádnou vlnu solidarity vzbudily příběhy lidí zasažených tornádem na jižní Moravě. Devět nevládních organizací, včetně Nadačního fondu Českého rozhlasu, proto vytvořilo záhy po události koalici. Ta shromáždila ve sbírkách přes miliardu korun. Z této částky se bezprostředně po události začala vyplácet okamžitá finanční pomoc ve výši 150 tisíc korun. 

Ve veřejné sbírce Nadačního fondu Českého rozhlasu se doposud podařilo vybrat 20 milionů korun, z toho 15 milionů už bylo vyplaceno 100 domácnostem. Kromě sbírky ale nadační fond páruje dárce a dobrovolníky přímo s lidmi v postižených obcích prostřednictvím webové stránky pomahejtesnami.cz, která funguje na obdobném principu jako Ježíškova vnoučata.

Pomoc postiženým oblastem jižní Moravy proudí od prvního dne všemi směry. Dárci mohou přispět jak finančně, tak nabídnout pomoc materiální, či lidskou sílu. „Za unikátní považuji dohodu devíti nevládních organizací, nadací a nadačních fondů, která nám umožnila společně vytvořit strategii okamžité finanční pomoci i dlouhodobou podpory v regionu týkající se nejen výstavby a rekonstrukce domů, ale i navrácení života do veřejného prostoru, podpory komunit a také naprosto zásadní podpory psychického zdraví lidí, kteří prošli tímto traumatizujícím zážitkem. Tímto směrem se bude chtít ubírat i nadační fond, tedy finančně podpořit zajištění dostatečných kapacit psychosociální podpory dětí, dospělých i seniorů v postižených obcích, “ shrnuje Drastichová vlny pomoci koalice (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka).

„Jsem rád, že Český rozhlas mohl přispět k velké vlně solidarity, které mezi lidmi vznikla. Informovat o mimořádných událostech a podporovat soudržnost společnosti je jedním ze základních úkolů média veřejné služby,“ doplnil ještě generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. 

Charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu však od předminulého týdne propojuje rodiny i dárce také napřímo, a to skrze web pomahejtesnami.cz, který je postaven na stejném principu jako Ježíškova vnoučata. Na webu mohou dárci a dobrovolníci pomoc sami nabídnout (sekce Chci pomoci), nebo naopak vybrat žádost o pomoc, kterou splní (sekce Potřebuji pomoc). Největší poptávka je přitom po obtížně dostupném stavebním materiálu a řemeslných pracích. „Objevila se ale například i žádost na pořízení klouzačky a trampolíny pro holčičku, která se v důsledku osobní zkušenosti s řádícím tornádem bojí vyjít na zahradu. Po doporučení psychologa se rodiče rozhodli o trampolínu požádat dárce, do několika hodin byla trampolína na cestě a my věříme, že pomůže vrátit dětský smích tam, kam patří. Přání jsou opravdu pestrá a mění se tak, jak pokračují práce v obcích a jak začínají lidé přemýšlet o budoucnosti,“ popisuje Drastichová.

Nadační fond je připraven web provozovat tak dlouho, jak bude jižní Morava potřebovat a bude-li v budoucnu znovu potřeba koordinovat lidskou solidaritu, bude web připravený k opětovnému spuštění. Jednotlivci, obce i kraje ho budu moci využít k přehlednějšímu řízení poptávky a nabídky po dárcích a dobrovolnících.

Web projektu Pomáhejte s námi Moravě naleznete zde

Spustit audio